Valoració d’empreses

Hi ha moltes situacions en les què ens podem trobar que fan necessari realitzar la valoració d’una empresa. Per exemple, en cas de compravenda d’accions o participacions, de transmissions per causa de mort o conseqüència d’un procediment judicial o administratiu d’execució.

La referència normativa es troba en l’article 124 i 125 del Text Refós de la Llei de Societats de capital per la regulació de les transmissions per causa de mort o forçoses. En aquests supòsits, els administradors de la societat han de nomenar a un auditor de comptes diferent a l’auditor de la societat, a sol·licitud de qualsevol interessat.

Sigui pel motiu que sigui, contacta amb nosaltres si vols respondre a la següent pregunta: Quant val la meva empresa?


 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.