Audicubic

AUDICUBIC és una firma de Lleida que ofereix a l’empresa privada i pública serveis d’auditoria i consultoria.

Els seus inicis es remunten a l’any 1980, dedicant-se des de llavors i de forma ininterrompuda, a l’auditoria de comptes així com a les tasques d’assessorament econòmic – financer, comptable, fiscal i mercantil i en col·laboració amb les empreses, aportant els coneixements de la professió i l’experiència que al llarg de la seva vida ha atresorat.

La nostra firma té experiència demostrada en procediments d’administració concursal, actuacions judicials i peritatges en l’àmbit civil i mercantil.

Els nostres clients representen un ampli ventall d’activitats industrials, comercials i financeres, de el sector privat i públic, així com en les diferents formes jurídiques de societats (anònimes, limitades, societats civils, cooperatives, entitats sense ànim de lucre, ajuntaments, etc.)

La nostra organització està integrada per un equip consolidat de professionals amb titulació universitària, alta qualificació professional, esperit de servei i anys d’experiència que han caracteritzat el concepte de treball ben fet que ens distingeix.

La política de la nostra firma és la d’oferir als seus clients serveis d’alta qualitat i amb aquesta finalitat es responsabilitza cada treball a un soci perquè el planifiqui, dirigeixi i coordini, de tal manera que es presti un servei professional, personal i individualitzat d’acord amb les necessitats i conveniències de client.

El nostre valor afegit es fonamenta amb el nostre convenciment que el veritable valor dels nostres serveis radica en tenir una relació propera amb els nostres clients i que, principalment, som auditors de el dia a dia dels nostres clients i no només a la fi de cada exercici.

973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.