Procediments acordats (certificats de fets concrets)

Els certificats de procediments acordats no és altra que l’aplicació de procediments acordats amb el client i, si s’escau, amb tercers interessats, informant sobre els fets detectats.

Per la seva pròpia naturalesa, el ventall de situacions en què aquest treball resulta aplicable és molt ampli, essent habitual la seva utilització per cobrir exigències d’entitats adscrites a sistemes de gestió de residus (declaracions d’envasos, aparells elèctrics o electrònics; etc.) o en encàrrecs en els quals es demana realitzar determinades proves per a comprovar, per exemple el cost de producció d’una pel·lícula o les vendes o consums de biocarburants.

Els procediments acordats més habituals són:

  • Procediments acordats sobre informació financera.
  • Quantitats de cada tipus d’aparell elèctric i electrònic posades en el mercat pels productes adherits als sistemes integrats de gestió (RD 208/2005, de 25 de febrer).
  • Ràtios lligades a contractes de finançament o d’adquisició.
  • Declaracions d’envasos a Ecoembes.
  • Indicadors de transparència i bon govern de les ONG de desenvolupament.

Així mateix, la realització de procediments acordats també ens permetria donar resposta a les següents preguntes:

  • L’estructura financera de l’empresa és l’adequada?
  • Tenim falta de tresoreria?
  • Val la pena endeutar-se?
  • Els nostres marges són similars als del sector?
  • Els ratis de liquiditat o solvència són adequats?

 
 
 
 
973 22 24 11 | ES · CAT | © 2024 Audicubic, SL | Legal | Política de Privacitat | Sistema intern d'informació | Design piqture.